Een andere kijk op account management

‘Facturabele vrienden’ is het uitgangspunt van elke account manager. Vanzelfsprekend is de inhoud van de overeenkomst goed, maar wat wellicht een nog grotere waarde vertegenwoordigt, is dat je relatie met je opdrachtgever gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je steeds lastiger afspraken maakt bij je bestaande klanten en/of prospects
  • de twee nieuwe directieleden binnen je DMU je een akelig onderbuikgevoel geven
  • je bij bepaalde klanten steeds ‘een prima 2e ‘ wordt
  • het uitbouwen gelet op ‘cross- en/of upselling’ niet succesvol is
  • je merkt aan jezelf dat je langere dagen gaat maken en steeds vaker de mail gebruikt als communicatiemiddel
  • ......

Aan je vaardigheden als account manager ligt het niet, want daar heb je al vele trainingen voor gevolgd. Het is iets anders, maar wat…..? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de 1-daagse workshop ‘Een andere kijk op: account management. Je persoonlijke stijl van account management staat deze dag centraal: hoe ga jij in de dagelijkse praktijk om met account management en wat zijn antwoorden op die vraagstukken waar je nu mee worstelt?

Deze workshop is voor een groep van minimaal 4 tot maximaal 6 account managers die een verdieping zoeken in  hun eigen wijze van account management. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  

Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van account management. En wat je kunt veranderen.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces.  Ervaring leert dat de spiegel die het paard voor houdt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. Dit omdat paarden direct reageren, objectief, eerlijk en confronterend zijn, werken zonder oordeel en zonder eigen agenda.