Een andere kijk op contact (persoonlijk leiderschap)

Contact; we hebben elke dag op verschillende momenten via diverse kanalen met een diversiteit aan mensen contact. Zo de dagelijkse gang van zaken, maar zeker niet vanzelfsprekend. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je bewust of onbewust een ander gaat ontlopen
  • nerveus wordt alleen al bij de gedachte een ander te gaan ontmoeten
  • snel buigt en mee veert om een ander gelijk te geven
  • liever de mail gebruikt dan de telefoon of even persoonlijk langs gaat
  • ‘ja, maar’ een standaard reactie is geworden
  • ......

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de 1-daagse workshop ‘Een andere kijk op: contact. Je persoonlijke manier van contact maken staat deze dag centraal: hoe leg jij contact in de dagelijkse praktijk en wat zijn antwoorden op die vraagstukken waar je nu mee worstelt?

Deze workshop is voor een groep van minimaal 4 tot maximaal 6 personen die een verdieping zoeken in  hun eigen persoonlijk leiderschap. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  

Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van contact maken. En wat je kunt veranderen.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces.  Ervaring leert dat de spiegel die het paard voor houdt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. Dit omdat paarden direct reageren, objectief, eerlijk en confronterend zijn, werken zonder oordeel en zonder eigen agenda.