Een andere kijk op leiding geven

Als je als leidinggevende goed weet wat je wilt, je grenzen duidelijk stelt en je open communiceert, dan worden doelstellingen behaald en is er rust binnen een team en/of organisatie. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je medewerkers niet de beoogde doelstellingen dreigen te behalen
  • het ziekteverzuim van je medewerkers langzamerhand weer toeneemt
  • de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers binnen het bedrijfsproces afneemt
  • je merkt aan jezelf dat je langere dagen gaat maken
  • ......

Aan je vaardigheden als leidinggevende ligt het niet, want daar heb je al vele trainingen voor gevolgd. Het is iets anders, maar wat…..? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de 1-daagse workshop ‘Een andere kijk op: leiding geven’. Je persoonlijke stijl van leiderschap staat deze dag centraal: hoe coach jij in de dagelijkse praktijk en wat zijn antwoorden op die vraagstukken waar je nu mee worstelt?

Deze workshop is voor een groep van minimaal 4 tot maximaal 6 managers die een verdieping zoeken in  hun eigen wijze van leiding geven. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  

Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van leiding geven. En wat je kunt veranderen.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces.  Ervaring leert dat de spiegel die het paard voor houdt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. Dit omdat paarden direct reageren, objectief, eerlijk en confronterend zijn, werken zonder oordeel en zonder eigen agenda.