Een andere kijk op leiding geven

Als je als leidinggevende goed weet wat je wilt, je grenzen duidelijk stelt en je open communiceert, dan worden doelstellingen behaald en is er rust binnen een team en/of organisatie. Maar wat als je bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met situaties dat:

  • je medewerkers niet de beoogde doelstellingen dreigen te behalen
  • het ziekteverzuim van je medewerkers langzamerhand weer toeneemt
  • de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers binnen het bedrijfsproces afneemt
  • je merkt aan jezelf dat je langere dagen gaat maken
  • ...

Aan je vaardigheden als leidinggevende ligt het niet, want daar heb je al vele trainingen voor gevolgd. Het is iets anders, maar wat...? Jullie zijn van harte welkom om te komen onderzoeken en een andere kijk op leiding geven te krijgen. Je persoonlijke stijl van leiderschap staat centraal: hoe coach jij / coachen jullie in de dagelijkse praktijk en wat zijn antwoorden op vraagstukken waar je / jullie nu mee worstelen?

Deze workshop is voor elk team en/of elke groep die een verdieping zoekt in de eigen wijze van leiding geven. Het gaat niet over hoe je iets doet maar waarom je iets (bewust of onbewust) nalaat.  Door inzicht te krijgen in jezelf, functionerend in een bepaalde situatie, word je tijdens deze workshop bewust van je huidige manier van leiding geven. En wat je kunt veranderen. Zowel vanuit persoonlijk perspectief als vanuit de taak die je / jullie dienen uit te voeren.

Ik maak tijdens deze workshop gebruik van een paard ter ondersteuning van jouw persoonlijke leerproces. Ervaring leert dat de spiegel die het paard voorhoudt, vele malen sterker is dan de woorden van een mens. Dit omdat paarden direct reageren, objectief, eerlijk en confronterend zijn, werken zonder oordeel en zonder eigen agenda.